Wizualizacje

PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z DOCELOWYM WIDOKIEM REALIZOWANEGO OSIEDLA "NAD STAWEM" NA WADOWICKIM ZASKAWIU.

PRZEDSTAWIAMY KILKA UJĘĆ BLOKU Z RÓŻNYCH STRON, ŁĄCZNIE Z FOT. RZECZYWISTYMI JUŻ PO ZREALIZOWANIU PIERWSZEGO SEGMENTU.

JEDNOCZEŚNIE ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA BUDOWY Z PRZYLEGŁYCH DO NIEJ SCIEŻEK SPACEROWYCH, ORAZ ZAPRASZAMY NA PIERWSZE SPACERY W POWSTAJĄCYM PARKU I DO REKREACJI BIEGOWEJ PO PARKOWYCH ALEJKACH.

Oglądasz właśnie docelowy widok bloku w którym i Ty możesz zamieszkać
Oglądasz właśnie docelowy widok bloku w którym i Ty możesz zamieszkać 

Widok od strony południowo zachodniej z lotu ptaka
Widok od strony południowo zachodniej z lotu ptaka 

Z pozycji pieszego blok wygląda właśnie tak.
Z pozycji pieszego blok wygląda właśnie tak. 

Również widok z pozycji pieszego, ale od strony parku
Również widok z pozycji pieszego, ale od strony parku 

Wizualizacja od strony stawu
Wizualizacja od strony stawu 

Fot. od strony stawu-widok rzeczywisty
Fot. od strony stawu-widok rzeczywisty